Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Tài khoản

Mô tả Công ty Nền tảng
giao dịch
Đòn bẩy
tối đa
Tiền gửi
tối thiểu
FIXED
AMarkets MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
mở tài khoản
STANDARD
AMarkets MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
mở tài khoản
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
mở tài khoản
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
mở tài khoản
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
mở tài khoản
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
mở tài khoản
ECN
AMarkets MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
mở tài khoản
Insta.Standard
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
Insta.Eurica
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
Cent.Standard
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
Cent.Eurica
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
MICRO
XM.COM MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:888 5 $
mở tài khoản
STANDARD
XM.COM MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:888 5 $
mở tài khoản
Cent
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
mở tài khoản
Classic
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
mở tài khoản
Cent NDD
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
mở tài khoản
Classic NDD
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 000 $
mở tài khoản
Pro STP
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 1 000 $
mở tài khoản
PAMM Classic
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
mở tài khoản
PAMM Cent
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 20 $
mở tài khoản
Pro-Cent
RoboForex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
mở tài khoản
Pro-Standard
RoboForex cTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
mở tài khoản
ECN-Pro NDD
RoboForex cTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
mở tài khoản
STP.MT4
GKFX MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 0 $
mở tài khoản
PRO.ECN.MT4
GKFX MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 10 000 $
mở tài khoản
ECN.MT4
GKFX MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 0 $
mở tài khoản
Micro Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 500 $
mở tài khoản
Standard Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 5 000 $
mở tài khoản
Islamic Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 500 $
mở tài khoản
Platinum Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 35 000 $
mở tài khoản
Micro MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
mở tài khoản
Mini Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 1 000 $
mở tài khoản
Gold Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 10 000 $
mở tài khoản
Standard MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
mở tài khoản
Islamic MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
mở tài khoản
Gold MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 5 000 $
mở tài khoản
Crypto
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
mở tài khoản
Micro
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
mở tài khoản
STP
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
mở tài khoản
ECN
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
mở tài khoản
CENT
LiteForex MetaTrader 4
MetaTrader 5
1:1000 10 $
mở tài khoản
CLASSIC
LiteForex MetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
mở tài khoản
ECN
LiteForex MetaTrader 4 1:400 50 $
mở tài khoản
ZERO
XM.COM MetaTrader 4
MetaTrader 5
1:0 100 $
mở tài khoản
standard.mt5
Alpari 1:0 100 $
mở tài khoản
ecn.mt5
Alpari 1:0 0 $
mở tài khoản
alpari.binary
Alpari 1:0 0 $
mở tài khoản
BITCOIN
AMarkets MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
mở tài khoản
Prime
RoboForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:0 5 000 $
mở tài khoản
R Trader
RoboForex 1:0 100 $
mở tài khoản

hiển thị thêm tài khoản

Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.