Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Tài khoản

Mô tảCông tyNền tảng
giao dịch
Đòn bẩy
tối đa
Tiền gửi
tối thiểu
FIXED
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
mở tài khoản
STANDARD
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
mở tài khoản
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
mở tài khoản
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
mở tài khoản
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
mở tài khoản
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
mở tài khoản
ECN
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
mở tài khoản
Micro
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 5 $
mở tài khoản
Standard
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 25 $
mở tài khoản
Unlimited
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 000 $
mở tài khoản
Classic
FreshForexMetaTrader 4 1:1000 0 $
mở tài khoản
Market Pro
FreshForexMetaTrader 4 1:200 0 $
mở tài khoản
Micro
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 10 $
mở tài khoản
Standard
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
mở tài khoản
ECN
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 500 $
mở tài khoản
FX+
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
mở tài khoản
Insta.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
Insta.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
Cent.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
Cent.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
mở tài khoản
Standart
Markets.comMetaTrader 4
Market Mobile Trader
1:200 100 $
mở tài khoản
MICRO
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
mở tài khoản
STANDARD
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
mở tài khoản
MT4 Instant
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
mở tài khoản
MT4 Market
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
mở tài khoản
FxPro cTrader
FxProcTrader 1:500 100 $
mở tài khoản
Pro-Cent
RoboForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
mở tài khoản
Pro-Standard
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
mở tài khoản
ECN-Pro NDD
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
mở tài khoản
Standard, Premium, VIP
FxGloryMetaTrader 4 1:3000 1 $
mở tài khoản
Crypto
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
mở tài khoản
Micro
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
mở tài khoản
STP
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
mở tài khoản
ECN
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
mở tài khoản
Cent
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 $
mở tài khoản
Zero Spread
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:2000 500 $
mở tài khoản
CLASSIC
LiteFinanceMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
mở tài khoản
ECN
LiteFinanceMetaTrader 4 1:400 50 $
mở tài khoản
XM Ultra Low
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:30 100 $
mở tài khoản
ECN
FreshForex 1: 0 $
mở tài khoản
standard.mt5
Alpari 1: 100 $
mở tài khoản
ecn.mt5
Alpari 1: 0 $
mở tài khoản
alpari.binary
Alpari 1: 0 $
mở tài khoản
Spread Only
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
mở tài khoản
Raw Pricing
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
mở tài khoản
Individual
Interactive Brokers 1: 10 000 $
mở tài khoản
Prime
RoboForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1: 5 000 $
mở tài khoản
R Trader
RoboForex 1: 100 $
mở tài khoản
Crypto
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1: 100 $
mở tài khoản
MT5
GrandCapitalMetaTrader 5
MetaTrader 5 Mobile
1: 100 $
mở tài khoản

hiển thị thêm tài khoản

Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.