Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Giao dịch xã hội Forex

Nếu bạn đang xem xét mở tài khoản giao dịch Forex xã hội, bạn có thể bị choáng ngợp bởi tất cả các nhà giao dịch bạn có thể theo dõi - nhưng bạn không nên.

Khi nói đến việc chọn một nhà lãnh đạo thương mại (hoặc các nhà lãnh đạo) để theo dõi, bạn càng có nhiều lựa chọn, bạn càng có nhiều khả năng tìm thấy một nhà giao dịch thành công sẽ dẫn bạn đến lợi nhuận. Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách một số nhà giao dịch xã hội thành công nhất để giúp bạn bắt đầu và làm cho quá trình này dễ dàng nhất có thể.

Giao dịch ngoại hối đủ phức tạp - việc chọn một nhà lãnh đạo giao dịch không cần phải như vậy.

Thương nhân hàng đầu để sao chép / theo dõi

 


Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.