ຄໍາເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ: ທຶນຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ. ຕາມສະຖິຕິ, ພຽງແຕ່ 11 ຫາ 25% ຂອງຜູ້ຊື້ໄດ້ຮັບກໍາໄລໃນການຊື້ຂາຍ Forex ແລະ CFDs. ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 74-89% ຂອງລູກຄ້າຈະສູນເສຍການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ການລົງທຶນໃນທຶນທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະສະແດງຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ.

ບັນຊີ

ລາຍລະອຽດ ບໍລິສັດ ຊື້ຂາຍ
ແພລະຕະຟອມ
ສູງສຸດ
Leverage
ຂັ້ນຕ່ໍາ
ເງິນຝາກ
FIXED
AMarkets MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
ເປີດບັນຊີ
STANDARD
AMarkets MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
ເປີດບັນຊີ
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
ເປີດບັນຊີ
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
ເປີດບັນຊີ
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
ເປີດບັນຊີ
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
ເປີດບັນຊີ
ECN
AMarkets MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
ເປີດບັນຊີ
Insta.Standard
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
ເປີດບັນຊີ
Insta.Eurica
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
ເປີດບັນຊີ
Cent.Standard
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
ເປີດບັນຊີ
Cent.Eurica
Instaforex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
ເປີດບັນຊີ
MICRO
XM.COM MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:888 5 $
ເປີດບັນຊີ
STANDARD
XM.COM MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:888 5 $
ເປີດບັນຊີ
Cent
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
ເປີດບັນຊີ
Classic
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
ເປີດບັນຊີ
Cent NDD
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
ເປີດບັນຊີ
Classic NDD
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 000 $
ເປີດບັນຊີ
Pro STP
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 1 000 $
ເປີດບັນຊີ
PAMM Classic
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
ເປີດບັນຊີ
PAMM Cent
Forex4you MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 20 $
ເປີດບັນຊີ
Pro-Cent
RoboForex MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
ເປີດບັນຊີ
Pro-Standard
RoboForex cTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
ເປີດບັນຊີ
ECN-Pro NDD
RoboForex cTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
ເປີດບັນຊີ
STP.MT4
GKFX MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 0 $
ເປີດບັນຊີ
PRO.ECN.MT4
GKFX MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 10 000 $
ເປີດບັນຊີ
ECN.MT4
GKFX MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 0 $
ເປີດບັນຊີ
Micro Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 500 $
ເປີດບັນຊີ
Standard Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 5 000 $
ເປີດບັນຊີ
Islamic Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 500 $
ເປີດບັນຊີ
Platinum Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 35 000 $
ເປີດບັນຊີ
Micro MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
ເປີດບັນຊີ
Mini Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 1 000 $
ເປີດບັນຊີ
Gold Web
MaxiForex Web MaxiMarkets 1:500 10 000 $
ເປີດບັນຊີ
Standard MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
ເປີດບັນຊີ
Islamic MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
ເປີດບັນຊີ
Gold MT4
MaxiForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 5 000 $
ເປີດບັນຊີ
Crypto
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
ເປີດບັນຊີ
Micro
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
ເປີດບັນຊີ
STP
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
ເປີດບັນຊີ
ECN
FXOpen MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
ເປີດບັນຊີ
CENT
LiteForex MetaTrader 4
MetaTrader 5
1:1000 10 $
ເປີດບັນຊີ
CLASSIC
LiteForex MetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
ເປີດບັນຊີ
ECN
LiteForex MetaTrader 4 1:400 50 $
ເປີດບັນຊີ
ZERO
XM.COM MetaTrader 4
MetaTrader 5
1:0 100 $
ເປີດບັນຊີ
standard.mt5
Alpari 1:0 100 $
ເປີດບັນຊີ
ecn.mt5
Alpari 1:0 0 $
ເປີດບັນຊີ
alpari.binary
Alpari 1:0 0 $
ເປີດບັນຊີ
BITCOIN
AMarkets MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
ເປີດບັນຊີ
Prime
RoboForex MetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:0 5 000 $
ເປີດບັນຊີ
R Trader
RoboForex 1:0 100 $
ເປີດບັນຊີ

ສະແດງບັນຊີເພີ່ມເຕີມ

ຄໍາເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ: ທຶນຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ. ຕາມສະຖິຕິ, ພຽງແຕ່ 11 ຫາ 25% ຂອງຜູ້ຊື້ໄດ້ຮັບກໍາໄລໃນການຊື້ຂາຍ Forex ແລະ CFDs. ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 74-89% ຂອງລູກຄ້າຈະສູນເສຍການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ການລົງທຶນໃນທຶນທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະສະແດງຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ.