Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Dự báo USD / JPY

Bộ lọc:
USD/JPY
Phổ biến
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/USD
Dầu thô
XAU/USD
Tất cả công cụ:
Ngoại hối
USD/CAD
EUR/JPY
EUR/GBP
NZD/USD
EUR/AUD
GBP/JPY
CAD/JPY
EUR/CAD
NZD/JPY
GBP/CHF
CHF/JPY
EUR/NZD
GBP/AUD
CAD/CHF
AUD/NZD
NZD/CAD
GBP/CAD
AUD/CHF
Kim loại
XAG / USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT / USD
XCU/USD
Năng lượng
WTI
Dầu thô
Indexes
S&P500
DOW30
DXY
Chọn
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CHF/BGN
CHF/RON
CHF/SGD
CHF/TRY
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/BGN
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/RON
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BGN
USD/CHF
USD/CNH
USD/CNY
USD/CZK
USD/DKK
USD/EUR
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Xóa
Tất cả broker Forex
Tất cả broker Forex
Alpari
JustForex
NordFX
Octa FX
RoboForex
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.12
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.12
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17365 Open: 1.17404 % chg. over the last day: +0.03 Day's range: 1.17112 – 1.17607 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 There is an ambiguous technical pattern on the EUR/USD currency pair. The trading instr...
2
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.11
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.11
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17868 Open: 1.17365 % chg. over the last day: -0.39 Day's range: 1.17220 – 1.17744 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The bearish sentiment prevails on the EUR/USD currency pair. The trading instrument has...
1
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.10
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.10
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.18763 Open: 1.17868 % chg. over the last day: -0.75 Day's range: 1.17597 – 1.18007 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The EUR/USD currency pair has been declining after a prolonged growth. The trading inst...
0
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.07
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.07
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.18595 Open: 1.18763 % chg. over the last day: +0.11 Day's range: 1.18197 – 1.18831 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The EUR/USD currency pair has become stable. The trading instrument is consolidating. I...
2
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.06
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.06
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17986 Open: 1.18595 % chg. over the last day: +0.52 Day's range: 1.18595 – 1.19162 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The greenback has continued to lose ground before Friday's US labor market report for J...
4
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.05
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.05
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17627 Open: 1.17986 % chg. over the last day: +0.33 Day's range: 1.17929 – 1.18295 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 EUR/USD quotes have been growing again. The trading instrument has updated local lows. ...
0
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.04
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.04
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17708 Open: 1.17627 % chg. over the last day: -0.16 Day's range: 1.17521 – 1.17800 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The EUR/USD currency pair continues to consolidate. The technical pattern is ambiguous....
0
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.03
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.08.03
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.18462 Open: 1.17708 % chg. over the last day: -0.60 Day's range: 1.17404 – 1.17967 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The greenback has become stable against a basket of world currencies. Investors have st...
8
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.31
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.31
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17814 Open: 1.18462 % chg. over the last day: +0.47 Day's range: 1.18383 – 1.19088 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The US dollar continues to lose ground against its main competitors. EUR/USD quotes hav...
7
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.30
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.30
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17174 Open: 1.17814 % chg. over the last day: +0.65 Day's range: 1.17310 – 1.17930 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The greenback has become stable against a basket of world currencies. Investors assess ...
11
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.29
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.29
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.17456 Open: 1.17174 % chg. over the last day: -0.30 Day's range: 1.17127 – 1.17701 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 The EUR/USD currency pair has become stable after a prolonged rally. At the moment, the...
5
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.28
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.28
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.16419 Open: 1.17456 % chg. over the last day: +0.87 Day's range: 1.16987 – 1.17737 52 wk range: 1.0777 – 1.1781 During yesterday's trading session, the greenback weakened against the basket of world ...
5
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.27
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.27
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.15915 Open: 1.16419 % chg. over the last day: +0.52 Day's range: 1.16404 – 1.17250 52 wk range: 1.0777 – 1.1725 The greenback continues to lose ground against its main competitors. EUR/USD quotes hav...
2
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.24
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.24
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.15687 Open: 1.15915 % chg. over the last day: +0.22 Day's range: 1.15912 – 1.16213 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The bullish sentiment prevails on the EUR/USD currency pair. Quotes have updated local ...
13
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.23
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.23
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.15281 Open: 1.15687 % chg. over the last day: +0.37 Day's range: 1.15642 – 1.15983 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The US dollar continues to lose ground against a basket of world currencies. EUR/USD qu...
2
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.22
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.22
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.14439 Open: 1.15281 % chg. over the last day: +0.71 Day's range: 1.15068 – 1.15469 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The greenback has weakened significantly against its main competitors. At the moment, c...
10
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.21
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.21
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.14102 Open: 1.14439 % chg. over the last day: +0.13 Day's range: 1.14230 – 1.14697 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD currency pair has become stable. At the moment, the trading instrument is c...
5
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.20
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.20
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.13833 Open: 1.14102 % chg. over the last day: +0.13 Day's range: 1.14075 – 1.14678 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The bullish sentiment continues to prevail on the EUR/USD currency pair. The trading in...
0
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.17
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.17
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.14096 Open: 1.13833 % chg. over the last day: -0.24 Day's range: 1.13750 – 1.14064 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD currency pair continues to consolidate. The technical pattern is ambiguous....
6
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.16
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.16
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.13976 Open: 1.14096 % chg. over the last day: +0.12 Day's range: 1.13928 – 1.14186 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD currency pair has become stable after a prolonged rally. At the moment, the...
7
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.15
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.15
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.13416 Open: 1.13976 % chg. over the last day: +0.49 Day's range: 1.13898 – 1.14447 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD currency pair shows a pronounced upward trend. The trading instrument has r...
5
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.14
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.14
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.13023 Open: 1.13416 % chg. over the last day: +0.29 Day's range: 1.13253 – 1.13503 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The technical pattern is still ambiguous on the EUR/USD currency pair. A trading instru...
11
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.13
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.13
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.12834 Open: 1.13023 % chg. over the last day: +0.15 Day's range: 1.13009 – 1.13361 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD currency pair is consolidating. The technical pattern is ambiguous. Sentime...
6
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.10
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.10
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.13270 Open: 1.12834 % chg. over the last day: -0.37 Day's range: 1.12549 – 1.12903 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 Demand for risky assets has weakened amid a record number of new COVID-19 cases in the ...
1
EURUSD: Chứng khoán Trung Quốc hỗ trợ đồng euro khi mở cửa
EURUSD: Chứng khoán Trung Quốc hỗ trợ đồng euro khi mở cửa
Vào thứ Sáu, hoạt động thị trường thấp do lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Mỹ. Vào thứ Năm, Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm vi rút corona mới ở mức trên 55.000 ca. Tuần trước, giao dịch các đồng tiền chính đã đóng cửa tăng điểm so với đồng đô la Mỹ. Đồng đô la New Zealand là đồng tiền tăng nhiều nhất ở mức +1...
0
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.09
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.09
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.12695 Open: 1.13270 % chg. over the last day: +0.51 Day's range: 1.13270 – 1.13707 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD quotes have moved to growth. During yesterday's and today's trading session...
0
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.08
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.08
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.13080 Open: 1.12695 % chg. over the last day: -0.33 Day's range: 1.12627 – 1.12943 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD currency pair is in a sideways trend. Unidirectional trends are not observe...
0
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.07
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.12432 Open: 1.13080 % chg. over the last day: +0.56 Day's range: 1.12590 – 1.13325 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD currency pair went down. The trading tool has updated local lows. At the mo...
9
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.06
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.06
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.12347 Open: 1.12432 % chg. over the last day: +0.08 Day's range: 1.12386 – 1.13027 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 The EUR/USD quotes have been growing. The trading instrument has reached local highs. A...
3
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.03
The Analytical Overview of the Main Currency Pairs on 2020.07.03
The EUR/USD currency pair Technical indicators of the currency pair: Prev Open: 1.12505 Open: 1.12347 % chg. over the last day: -0.11 Day's range: 1.12243 – 1.12492 52 wk range: 1.0777 – 1.1494 An ambiguous technical pattern has been developed on the EUR/USD currency pair. The Uni...
5
hiển thị thêm

Là thông tin hữu ích cho bạn?

Thể loại

Phân tích Forex
Phân tích kỹ thuật Forex
Phân tích cơ bản
Tổng quan về thị trường Forex
Dự báo Forex hàng ngày
Dự báo Forex hàng tuần
Dự báo Forex hàng tháng
Ý tưởng giao dịch Forex
Phân tích thị trường chứng khoán
Phân tích Fractal
Phân tích sóng Forex
Phân tích xu hướng Forex
Phân tích Ichimoku
Phân tích Fibonacci
Phân tích nến
Dòng toán Murrey Forex