هشدار خطر: سرمایه شما در خطر است. از لحاظ آماری، تنها 11 تا 25 درصد معامله گران هنگام تجارت فارکس و CFD سود می برند. 75-89 درصد باقی مانده از مشتریان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در مرکزی سرمایه‌گذاری کنید که تمایل به افشای چنین خطراتی دارد.

حساب ها

شرحشرکتپلتفرم
بازاریابی
بیشترین
قدرت نفوذ
کمترین
سپرده
FIXED
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
حساب باز
STANDARD
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
حساب باز
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
حساب باز
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
حساب باز
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
حساب باز
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
حساب باز
ECN
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
حساب باز
ECN Account
Dukascopy Bank SAJforex 1:300 1 000 $
حساب باز
Micro
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 5 $
حساب باز
Standard
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 25 $
حساب باز
Micro
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 10 $
حساب باز
Standard
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
حساب باز
Option
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 10 $
حساب باز
ECN
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 1 000 $
حساب باز
FX+
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
حساب باز
Insta.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Insta.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Cent.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Cent.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Standart
Markets.comMetaTrader 4
Market Mobile Trader
1:200 100 $
حساب باز
MICRO
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
حساب باز
STANDARD
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
حساب باز
Cent
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
حساب باز
Classic
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
حساب باز
Cent NDD
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
حساب باز
Classic NDD
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 000 $
حساب باز
Pro STP
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 1 000 $
حساب باز
PAMM Classic
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
حساب باز
PAMM Cent
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 20 $
حساب باز
Pro-Cent
RoboForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
حساب باز
Pro-Standard
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
حساب باز
ECN-Pro NDD
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
حساب باز
Standard, Premium, VIP
FxGloryMetaTrader 4 1:3000 1 $
حساب باز
Crypto
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
حساب باز
Micro
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
حساب باز
STP
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
حساب باز
ECN
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
حساب باز
CENT
LiteForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:1000 10 $
حساب باز
CLASSIC
LiteForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
حساب باز
ECN
LiteForexMetaTrader 4 1:400 50 $
حساب باز
ZERO
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:30 100 $
حساب باز
standard.mt5
Alpari 1:0 100 $
حساب باز
ecn.mt5
Alpari 1:0 0 $
حساب باز
alpari.binary
Alpari 1:0 0 $
حساب باز
FOREXTrader PRO
Forex.comFOREXTrader PRO 1:0 100 $
حساب باز
MetaTrader
Forex.comMetaTrader 4 1:0 100 $
حساب باز
GAIN GTX Direct
Forex.comFOREXTrader PRO 1:0 10 000 $
حساب باز
Individual
Interactive Brokers 1:0 10 000 $
حساب باز
Prime
RoboForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:0 5 000 $
حساب باز
R Trader
RoboForex 1:0 100 $
حساب باز

حساب های بیشتری را نشان بده

هشدار خطر: سرمایه شما در خطر است. از لحاظ آماری، تنها 11 تا 25 درصد معامله گران هنگام تجارت فارکس و CFD سود می برند. 75-89 درصد باقی مانده از مشتریان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در مرکزی سرمایه‌گذاری کنید که تمایل به افشای چنین خطراتی دارد.