هشدار خطر: سرمایه شما در خطر است. از لحاظ آماری، تنها 11 تا 25 درصد معامله گران هنگام تجارت فارکس و CFD سود می برند. 75-89 درصد باقی مانده از مشتریان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در مرکزی سرمایه‌گذاری کنید که تمایل به افشای چنین خطراتی دارد.

حساب ها

شرحشرکتپلتفرم
بازاریابی
بیشترین
قدرت نفوذ
کمترین
سپرده
FIXED
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
حساب باز
STANDARD
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
حساب باز
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
حساب باز
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
حساب باز
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
حساب باز
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
حساب باز
ECN
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
حساب باز
Micro
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 5 $
حساب باز
Standard
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 25 $
حساب باز
Unlimited
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 000 $
حساب باز
Classic
FreshForexMetaTrader 4 1:1000 0 $
حساب باز
Market Pro
FreshForexMetaTrader 4 1:200 0 $
حساب باز
Micro
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 10 $
حساب باز
Standard
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
حساب باز
ECN
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 500 $
حساب باز
FX+
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
حساب باز
Insta.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Insta.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Cent.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Cent.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
حساب باز
Standart
Markets.comMetaTrader 4
Market Mobile Trader
1:200 100 $
حساب باز
MICRO
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
حساب باز
STANDARD
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
حساب باز
MT4 Instant
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
حساب باز
MT4 Market
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
حساب باز
FxPro cTrader
FxProcTrader 1:500 100 $
حساب باز
Pro-Cent
RoboForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
حساب باز
Pro-Standard
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
حساب باز
ECN-Pro NDD
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
حساب باز
Standard, Premium, VIP
FxGloryMetaTrader 4 1:3000 1 $
حساب باز
Crypto
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
حساب باز
Micro
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
حساب باز
STP
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
حساب باز
ECN
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
حساب باز
Cent
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 $
حساب باز
Zero Spread
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:2000 500 $
حساب باز
CLASSIC
LiteFinanceMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
حساب باز
ECN
LiteFinanceMetaTrader 4 1:400 50 $
حساب باز
XM Ultra Low
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:30 100 $
حساب باز
ECN
FreshForex 1: 0 $
حساب باز
standard.mt5
Alpari 1: 100 $
حساب باز
ecn.mt5
Alpari 1: 0 $
حساب باز
alpari.binary
Alpari 1: 0 $
حساب باز
Spread Only
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
حساب باز
Raw Pricing
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
حساب باز
Individual
Interactive Brokers 1: 10 000 $
حساب باز
Prime
RoboForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1: 5 000 $
حساب باز
R Trader
RoboForex 1: 100 $
حساب باز
Crypto
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1: 100 $
حساب باز
MT5
GrandCapitalMetaTrader 5
MetaTrader 5 Mobile
1: 100 $
حساب باز

حساب های بیشتری را نشان بده

هشدار خطر: سرمایه شما در خطر است. از لحاظ آماری، تنها 11 تا 25 درصد معامله گران هنگام تجارت فارکس و CFD سود می برند. 75-89 درصد باقی مانده از مشتریان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در مرکزی سرمایه‌گذاری کنید که تمایل به افشای چنین خطراتی دارد.