Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Phân tích đám mây Ichimoku Forex

Bộ lọc:
Tất cả công cụ
Phổ biến
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/USD
Dầu thô
XAU/USD
Tất cả công cụ:
Ngoại hối
USD/CAD
EUR/JPY
EUR/GBP
NZD/USD
EUR/AUD
GBP/JPY
CAD/JPY
EUR/CAD
NZD/JPY
GBP/CHF
CHF/JPY
EUR/NZD
GBP/AUD
CAD/CHF
AUD/NZD
NZD/CAD
GBP/CAD
AUD/CHF
Kim loại
XAG / USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT / USD
XCU/USD
Năng lượng
WTI
Dầu thô
Indexes
S&P500
DOW30
DXY
Chọn
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CHF/BGN
CHF/RON
CHF/SGD
CHF/TRY
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/BGN
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/RON
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BGN
USD/CHF
USD/CNH
USD/CNY
USD/CZK
USD/DKK
USD/EUR
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Tất cả broker Forex
Tất cả broker Forex
Alpari
JustForex
NordFX
Octa FX
RoboForex
Ichimoku Cloud Analysis 25.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 25.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
25.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6609; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test Tenkan-Sen and Kijun-Sen at 0.6635 and then resume moving downwards to reach 0.6495....
0
Ichimoku Cloud Analysis 24.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 24.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
24.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6598; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test Tenkan-Sen and Kijun-Sen at 0.6650 and then resume moving downwards to reach 0.6475....
0
Ichimoku Cloud Analysis 21.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 21.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
21.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6602; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test Tenkan-Sen and Kijun-Sen at 0.6625 and then resume moving downwards to reach 0.6520....
0
ichimoku-audusd-nzdusd-usdcad-20022020
ichimoku-audusd-nzdusd-usdcad-20022020
20.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”The currency pair is trading at 0.6649 under the Ichimoku Cloud, suggesting a downtrend. A test of the signal lines of the indicator near 0.6675 is expected, followed by a decline to 0.6525. An additional signal confirming the decline will be a bounc...
0
Ichimoku Cloud Analysis 19.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 19.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
19.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6692 above the Ichimoku Cloud, suggesting a downtrend. A test of the lower border of the Cloud near 0.6710 is expected, followed by a decline to 0.6560. An additional signal confirming the decline will be a bounce off the resis...
0
Ichimoku Cloud Analysis 18.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 18.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
18.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6688; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6710 and then resume moving downwards to reach 0.65...
0
Ichimoku Cloud Analysis 17.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 17.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
17.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6732; the instrument is moving above Ichimoku Cloud, thus indicating an ascending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6720 and then resume moving upwards to reach 0.6905...
0
Ichimoku Cloud Analysis 14.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 14.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
14.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6718; the instrument is moving above Ichimoku Cloud, thus indicating an ascending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6710 and then resume moving upwards to reach 0.6855...
0
Ichimoku Cloud Analysis 13.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 13.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
13.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6715; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s upside border at 0.6725 and then resume moving downwards to reach 0.6575...
0
Ichimoku Cloud Analysis 12.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 12.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
12.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”rebounding from a significant resistance area. AUDUSD is trading at 0.6727 and forming a rising correction; bears have failed to fix the price below the support level. The instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tenden...
0
Ichimoku Cloud Analysis 11.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 11.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
11.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6716; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6720 and then resume moving downwards to reach 0.65...
0
Ichimoku Cloud Analysis 10.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 10.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
10.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6700; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6715 and then resume moving downwards to reach 0.65...
0
Ichimoku Cloud Analysis 07.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 07.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
07.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6716; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s upside border at 0.6730 and then resume moving downwards to reach 0.6595...
0
Ichimoku Cloud Analysis 06.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 06.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
06.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6759; the instrument is moving inside Ichimoku Cloud, thus indicating a sideways tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s upside border at 0.6785 and then resume moving downwards to reach 0.6595....
0
Ichimoku Cloud Analysis 05.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 05.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
05.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6737; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s upside border at 0.6765 and then resume moving downwards to reach 0.6585...
0
Ichimoku Cloud Analysis 04.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
04.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6715; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6750 and then resume moving downwards to reach 0.65...
0
Ichimoku Cloud Analysis 03.02.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
03.02.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6700; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6755 and then resume moving downwards to reach 0.65...
0
Ichimoku Cloud Analysis 31.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
31.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6715; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6775 and then resume moving downwards to reach 0.65...
0
Ichimoku Cloud Analysis 30.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
30.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6736; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6765 and then resume moving downwards to reach 0.66...
0
Ichimoku Cloud Analysis 29.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 29.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
29.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6763; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6800 and then resume moving downwards to reach 0.66...
0
Ichimoku Cloud Analysis 28.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 28.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
28.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6760; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6820 and then resume moving downwards to reach 0.66...
0
Ichimoku Cloud Analysis 27.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 27.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
27.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6806; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test Tenkan-Sen and Kijun-Sen at 0.6815 and then resume moving downwards to reach 0.6705....
0
Ichimoku Cloud Analysis 24.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 24.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
24.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6843; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test Tenkan-Sen and Kijun-Sen at 0.6870 and then resume moving downwards to reach 0.6755....
1
Ichimoku Cloud Analysis 23.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 23.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
23.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6860; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test Tenkan-Sen and Kijun-Sen at 0.6875 and then resume moving downwards to reach 0.6765....
0
Ichimoku Cloud Analysis 22.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 22.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
22.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6842; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test Tenkan-Sen and Kijun-Sen at 0.6855 and then resume moving downwards to reach 0.6695....
0
Ichimoku Cloud Analysis 21.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 21.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
21.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6862; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6885 and then resume moving downwards to reach 0.67...
0
Ichimoku Cloud Analysis 20.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 20.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
20.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6884; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6905 and then resume moving downwards to reach 0.67...
0
Ichimoku Cloud Analysis 17.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 17.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
17.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6895; the instrument is moving inside Ichimoku Cloud, thus indicating a sideways tendency. The markets could indicate that the price may continue the correction, test the cloud’s upside border at 0.6920, and then resume moving ...
0
Ichimoku Cloud Analysis 16.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 16.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
16.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6904; the instrument is moving inside Ichimoku Cloud, thus indicating a sideways tendency. The markets could indicate that the price may continue the correction, test the cloud’s upside border at 0.6915, and then resume moving ...
0
Ichimoku Cloud Analysis 15.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
Ichimoku Cloud Analysis 15.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)
15.01.2020AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”AUDUSD is trading at 0.6896; the instrument is moving below Ichimoku Cloud, thus indicating a descending tendency. The markets could indicate that the price may test the cloud’s downside border at 0.6905 and then resume moving downwards to reach 0.67...
0
hiển thị thêm

Là thông tin hữu ích cho bạn?

Thể loại

Phân tích Forex
Phân tích kỹ thuật Forex
Phân tích cơ bản
Tổng quan về thị trường Forex
Dự báo Forex hàng ngày
Dự báo Forex hàng tuần
Dự báo Forex hàng tháng
Ý tưởng giao dịch Forex
Phân tích thị trường chứng khoán
Phân tích Fractal
Phân tích sóng Forex
Phân tích xu hướng Forex
Phân tích Ichimoku
Phân tích Fibonacci
Phân tích nến
Dòng toán Murrey Forex