Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

So sánh Báo giá Forex trực tiếp


Hiển thị các tham số bộ lọc
СпросПредложениеChênh lệch trực tiếp Thời gian ngừng:
ThấpThời gian (thấp)CaoThời gian (cao)
XM.COMSTANDARD
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
FxProMT4 Instant
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
EXNESSMini
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
FXTMPro
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
Alpariecn.mt4
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
InstaforexInsta.Standard
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
Forex4youPro STP
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
AMarketsSTANDARD
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
FBSMicro
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
FreshForexClassic
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
FIBO GroupMT4 Floating
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
NPBFXMaster
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A
Forex ClubStartFX
N/AN/AN/AN/AN/AN/ATrong 30 ngày quaN/AN/A

 


Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.