Эрсдлийн сануулга: Таны хөрөнгө эрсдэлтэй. Статистик байдлаар, арилжаа эрхлэгчдийн дөнгөж 11-25% нь Forex болон CFD-ийг арилжаалахад ашиг олдог. Үлдсэн 74-89% нь хөрөнгө оруулагчаа алддаг. Ийм эрсдэлийг илрүүлэхэд бэлэн байгаа хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх.

Акаунтууд

ТодорхойлолтКомпаниАрилжаа
платформ
Хамгийн их
Хөшүүрэг
Хамгийн бага
Хадгаламж
FIXED
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
нээлттэй данс
STANDARD
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
нээлттэй данс
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
нээлттэй данс
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
нээлттэй данс
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
нээлттэй данс
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
нээлттэй данс
ECN
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
нээлттэй данс
Micro
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 5 $
нээлттэй данс
Standard
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 25 $
нээлттэй данс
Unlimited
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 000 $
нээлттэй данс
Classic
FreshForexMetaTrader 4 1:1000 0 $
нээлттэй данс
Market Pro
FreshForexMetaTrader 4 1:200 0 $
нээлттэй данс
Micro
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 10 $
нээлттэй данс
Standard
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
нээлттэй данс
ECN
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 500 $
нээлттэй данс
FX+
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
нээлттэй данс
Insta.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
нээлттэй данс
Insta.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
нээлттэй данс
Cent.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
нээлттэй данс
Cent.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
нээлттэй данс
Standart
Markets.comMetaTrader 4
Market Mobile Trader
1:200 100 $
нээлттэй данс
MICRO
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
нээлттэй данс
STANDARD
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
нээлттэй данс
MT4 Instant
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
нээлттэй данс
MT4 Market
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
нээлттэй данс
FxPro cTrader
FxProcTrader 1:500 100 $
нээлттэй данс
Pro-Cent
RoboForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
нээлттэй данс
Pro-Standard
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
нээлттэй данс
ECN-Pro NDD
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
нээлттэй данс
Standard, Premium, VIP
FxGloryMetaTrader 4 1:3000 1 $
нээлттэй данс
Crypto
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
нээлттэй данс
Micro
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
нээлттэй данс
STP
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
нээлттэй данс
ECN
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
нээлттэй данс
Cent
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 $
нээлттэй данс
Zero Spread
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:2000 500 $
нээлттэй данс
CLASSIC
LiteFinanceMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
нээлттэй данс
ECN
LiteFinanceMetaTrader 4 1:400 50 $
нээлттэй данс
XM Ultra Low
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:30 100 $
нээлттэй данс
ECN
FreshForex 1: 0 $
нээлттэй данс
standard.mt5
Alpari 1: 100 $
нээлттэй данс
ecn.mt5
Alpari 1: 0 $
нээлттэй данс
alpari.binary
Alpari 1: 0 $
нээлттэй данс
Spread Only
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
нээлттэй данс
Raw Pricing
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
нээлттэй данс
Individual
Interactive Brokers 1: 10 000 $
нээлттэй данс
Prime
RoboForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1: 5 000 $
нээлттэй данс
R Trader
RoboForex 1: 100 $
нээлттэй данс
Crypto
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1: 100 $
нээлттэй данс
MT5
GrandCapitalMetaTrader 5
MetaTrader 5 Mobile
1: 100 $
нээлттэй данс

Илүү олон бүртгэл харуулах

Эрсдлийн сануулга: Таны хөрөнгө эрсдэлтэй. Статистик байдлаар, арилжаа эрхлэгчдийн дөнгөж 11-25% нь Forex болон CFD-ийг арилжаалахад ашиг олдог. Үлдсэн 74-89% нь хөрөнгө оруулагчаа алддаг. Ийм эрсдэлийг илрүүлэхэд бэлэн байгаа хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх.