هشدار خطر: سرمایه شما در خطر است. از لحاظ آماری، تنها 11 تا 25 درصد معامله گران هنگام تجارت فارکس و CFD سود می برند. 75-89 درصد باقی مانده از مشتریان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در مرکزی سرمایه‌گذاری کنید که تمایل به افشای چنین خطراتی دارد.

مقایسه نقل قول های زنده فارکس


نمایش پارامترهای فیلتر
СпросПредложениеاسپرد زنده وقفه:
کمزمان (کم)بالازمان (بالا)
XM.COMSTANDARD
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
FxProMT4 Instant
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
EXNESSMini
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
Alpariecn.mt4
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
InstaforexInsta.Standard
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
Forex4youPro STP
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
AMarketsSTANDARD
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
FBSMicro
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
FreshForexClassic
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
FIBO GroupMT4 Floating
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
HYCMStandart
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
SwissquoteStandard
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
IFC MarketsStandard
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
NPBFXMaster
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
JustForexStandard
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A
RoboMarketsPro-Cent
N/AN/AN/AN/AN/AN/Aدر طول 30 روز گذشتهN/AN/A

 


هشدار خطر: سرمایه شما در خطر است. از لحاظ آماری، تنها 11 تا 25 درصد معامله گران هنگام تجارت فارکس و CFD سود می برند. 75-89 درصد باقی مانده از مشتریان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در مرکزی سرمایه‌گذاری کنید که تمایل به افشای چنین خطراتی دارد.