0.00
ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។

ការពិពណ៌នា

តម្លៃនៃអាជ្ញាប័ណ្ណ
(ខែ)
0 $
តម្លៃពេញ: 0 $

ច​រិ​ក​លក្ខណៈ

រូបថតអេក្រង់លើវេទិកា
    ការពិនិត្យថ្មីៗ
    ពិនិត្យទាំងអស់
    បន្ថែមការពិនិត្យឡើងវិញ
    ОЦЕНИТЕ ПЛАТФОРМУ ПО КРИТЕРИЯМ

    បានផ្តល់អនុសាសន៍ FOREX BROKERS