Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Tiền thưởng giao dịch ngoại hối $ 30 - XM

Phần thưởng giao dịch $ 30 do XM cung cấp tạo cơ hội cho các nhà giao dịch có được cảm giác giao dịch thực sự với rủi ro đầu tư bằng không.

Khi nhận được tiền thưởng, nó sẽ được tài trợ nhanh chóng trên tài khoản của một người giao dịch.

Ưu đãi được áp dụng: Chỉ dành cho khách hàng lần đầu

Kích thước tiền thưởng: $ 30

Làm sao để đăng kí:

  • Đăng kí một tài khoản
  • Giấy tờ tùy thân cần được cung cấp để xác minh

Rút tiền thưởng: Chỉ có lợi nhuận thu được từ tiền thưởng có sẵn để rút tiền

Thông tin bổ sung: Khách hàng mới có thể nhận được tiền thưởng $ 30, nhưng quảng cáo thay thế có thể có sẵn ở các quốc gia khác.

Sau khi đăng ký, khách hàng có 30 ngày để nhận tiền thưởng. Không làm như vậy sẽ dẫn đến không có tiền thưởng.

FOREX BROKER ĐƯỢC ĐỀ XUẤT


Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.