Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Tiền thưởng 100 USD - FBS

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp giao dịch nhưng chưa sẵn sàng sử dụng tiền của chính mình? Vậy thì phần thưởng 100 USD của FBS là hoàn hảo cho bạn!

Nhận tiền thưởng mà bạn có thể sử dụng để giao dịch. Bây giờ bạn có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường Forex mà không cần sử dụng tiền của mình. Ngoài ra, lợi nhuận bạn kiếm được từ tiền thưởng sẽ có sẵn để rút tiền!

Ưu đãi được áp dụng: Khách hàng mới

Kích thước tiền thưởng: 100 SUD

Cách đăng ký : Đăng ký tài khoản với FBS

Rút tiền thưởng: Lợi nhuận kiếm được bằng cách sử dụng tiền thưởng có thể được rút.

Thông tin bổ sung: Lợi nhuận tối đa bạn có thể rút là 100 đô la.

FOREX BROKER ĐƯỢC ĐỀ XUẤT


Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.