Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Phần thưởng chia sẻ lợi nhuận - RoboMmarket

Chương trình khuyến mãi Chia sẻ lợi nhuận của RoboMmarket là cơ hội để các nhà giao dịch nhận thêm 50% khi tài khoản của họ thấp hơn số tiền bổ sung. Điều này làm tăng cơ hội giao dịch của họ khi thị trường hành xử bất ngờ.

Chương trình khuyến mãi là tốt để bảo vệ số dư của bạn khi giao dịch tiền tệ. Lấy phần thưởng này ngay bây giờ trong khi nó vẫn có sẵn!

Ưu đãi được áp dụng: Mới và hiện có

Kích thước tiền thưởng: 50%

Làm sao để đăng kí:

Đăng nhập tài khoản

Rút tiền thưởng: Lợi nhuận kiếm được bằng cách sử dụng tiền thưởng có thể được rút nếu khối lượng giao dịch được yêu cầu được đáp ứng.

Thông tin bổ sung: Phần thưởng chỉ dành cho khách hàng chuyên nghiệp.

FOREX BROKER ĐƯỢC ĐỀ XUẤT


Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.