Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

Tiền thưởng tín dụng 15% - Bacera

Trải nghiệm giao dịch với Bacera với phần thưởng thêm 15% trên số tiền gửi của bạn. Công ty đang chạy quảng cáo tín dụng thưởng 15% cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2019.

Quảng cáo là hoàn hảo cho các nhà giao dịch muốn mở rộng khả năng giao dịch của họ. Nhiều tiền hơn có nghĩa là khối lượng giao dịch cao hơn và cho phép họ kiếm được lợi nhuận lớn hơn.

Ưu đãi được áp dụng: Khách hàng mới và khách hàng hiện tại

Kích thước tiền thưởng: tín dụng thưởng 15%

Cách đăng ký: Gửi tiền ít nhất 5000 AUD

Rút tiền thưởng: Lợi nhuận được thực hiện bằng cách sử dụng tiền thưởng có thể được rút

Thông tin bổ sung: Mỗi người tham gia chỉ có thể nhận phần thưởng 15% một lần

FOREX BROKER ĐƯỢC ĐỀ XUẤT


Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.