Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn đang gặp rủi ro. Theo thống kê, chỉ 11-25% nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFDs. 75-89% khách hàng còn lại thua lỗ đầu tư của họ. Đầu tư vốn là sẵn sàng chịu đựng các rủi ro như vậy.

GBP USD Phân tích nến

Bộ lọc:
GBP/USD
Phổ biến
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/USD
Dầu thô
XAU/USD
Tất cả công cụ:
Ngoại hối
USD/CAD
EUR/JPY
EUR/GBP
NZD/USD
EUR/AUD
GBP/JPY
CAD/JPY
EUR/CAD
NZD/JPY
GBP/CHF
CHF/JPY
EUR/NZD
GBP/AUD
CAD/CHF
AUD/NZD
NZD/CAD
GBP/CAD
AUD/CHF
Kim loại
XAG / USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT / USD
XCU/USD
Năng lượng
WTI
Dầu thô
Indexes
S&P500
DOW30
DXY
Chọn
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CHF/BGN
CHF/RON
CHF/SGD
CHF/TRY
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/BGN
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/RON
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BGN
USD/CHF
USD/CNH
USD/CNY
USD/CZK
USD/DKK
USD/EUR
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Xóa
Tất cả broker Forex
Tất cả broker Forex
Alpari
NordFX
Octa FX
RoboForex
Japanese Candlesticks Analysis 14.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 14.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
14.04.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the resistance, gold has formed a Hanging Man reversal pattern. The instrument is now going by the reversal signal in a descending wave. The target for the pullback might be 2025.50. Upon testing the support, the price could rebound from it and continue the up...
30
Japanese Candlesticks Analysis 11.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 11.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
11.04.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Near the resistance, gold has formed a Hammer reversal pattern. Currently, the instrument is going by the reversal signal in an ascending wave. The target for the growth might be 2050.00. After testing the resistance, the price could break it and continue the upt...
21
Japanese Candlesticks Analysis 06.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 06.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
06.04.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Gold has formed a Shooting Star reversal pattern near the resistance level. Currently, the instrument is going by the reversal signal in a descending wave. The target for the correction might be 1990.00. After testing the support, the price could rebound from it ...
19
Japanese Candlesticks Analysis 03.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 03.04.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
03.04.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Near the resistance, gold has formed a Shooting Star reversal pattern. The instrument is now going by the reversal signal in a descending wave. The target for the correction might be 1920.00. Upon testing the support, the price could rebound from it and continue ...
26
Japanese Candlesticks Analysis 29.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 29.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
29.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Near the support level, Gold has formed a Hammer reversal pattern. Currently, the instrument is going by the reversal signal in an ascending wave. The target for the growth could be 2000.00. Upon testing the resistance, the price will get the chance to break it a...
12
Japanese Candlesticks Analysis 24.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 24.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
24.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Near the resistance, gold has formed a Hanging Man reversal pattern. Currently, the instrument is going by the reversal signal in a descending wave. The target of the decline might be 1970.50. Upon testing the support, the price might push off it and continue the...
30
Japanese Candlesticks Analysis 21.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 21.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
21.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Near the resistance, gold has formed a Shooting Star reversal pattern. Currently, the instrument might go by the reversal signal in a descending wave. The target of the decline might be 1960.00. Upon testing the support level, the pair might push off it and conti...
23
Japanese Candlesticks Analysis 16.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 16.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
16.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Gold has formed a Shooting Star reversal pattern near resistance. At this stage, the signal from the reversal candlestick pattern is being worked out in a downtrending wave. The 1900.00 level may be the target for the decline. After the support is tested, the pri...
11
Japanese Candlesticks Analysis 13.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 13.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
13.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Gold has formed a Falling Star reversal pattern near resistance. At this stage, the signal from the reversal candlestick pattern could go in a downward wave. The 1860.00 level will be the target for the decline. After the support is tested, the price has a chance...
11
Japanese Candlesticks Analysis 21.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 21.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
21.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Near the resistance, gold has formed a Shooting Star reversal pattern. Currently, the instrument might go by the reversal signal in a descending wave. The target of the decline might be 1960.00. Upon testing the support level, the pair might push off it and conti...
12
Japanese Candlesticks Analysis 16.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 16.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
16.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Gold has formed a Shooting Star reversal pattern near resistance. At this stage, the signal from the reversal candlestick pattern is being worked out in a downtrending wave. The 1900.00 level may be the target for the decline. After the support is tested, the pri...
13
Japanese Candlesticks Analysis 13.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 13.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
13.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Gold has formed a Falling Star reversal pattern near resistance. At this stage, the signal from the reversal candlestick pattern could go in a downward wave. The 1860.00 level will be the target for the decline. After the support is tested, the price has a chance...
13
Japanese Candlesticks Analysis 07.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 07.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
07.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”Gold has formed a Doji reversal pattern near the resistance level. The instrument is now going by the pattern in a descending wave. The target of the decline might be 1825.00. After a test of the support, the price might break through it and continue falling. How...
15
Japanese Candlesticks Analysis 02.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 02.03.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
02.03.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, gold has formed a Hammer reversal pattern. The instrument is now going by the signal in an ascending wave. The goal of the correction might be 1855.00. Upon testing the resistance level, the price may push off it and continue the downtrend. ...
23
Japanese Candlesticks Analysis 27.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 27.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
27.02.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, Gold has formed an Inverted Hammer reversal pattern. The instrument may now go by the signal in an ascending wave. The goal of the correction might be 1825.00. Upon testing the resistance level, the price might bounce off it and continue the...
11
Japanese Candlesticks Analysis 20.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 20.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
20.02.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, gold has formed a Hammer reversal pattern. The instrument is now going by the signal in an ascending wave. The goal of the growth might be 1866.00. Upon testing the resistance level, the pair may break through it and continue the uptrend. Ho...
11
Japanese Candlesticks Analysis 15.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 15.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
15.02.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, gold has formed a Hammer reversal pattern. The instrument may now go by the signal in an ascending wave. The goal of the growth might be 1860.00. After testing the resistance level, the pair might break through it and continue the uptrend. H...
10
Japanese Candlesticks Analysis 10.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 10.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
10.02.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, Gold has formed an Inverted Hammer reversal pattern. Currently, the instrument can go by the signal in an ascending wave. The goal of the growth might be 1890.50. Upon testing the resistance level, the pair might get the chance to break thro...
10
Japanese Candlesticks Analysis 07.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD и GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 07.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD и GBPUSD)
07.02.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, gold has formed a Hammer reversal pattern. Currently, the instrument might go by the pattern in an ascending wave. The goal if the growth might be 1895.50. After a test of the resistance level, the pair might break through it and continue th...
10
Japanese Candlesticks Analysis 02.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 02.02.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
02.02.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the resistance level, gold has formed a Shooting Start reversal pattern. The instrument may now go by the pattern in a descending wave. The goal of the correction might be 1942.50. Upon testing the support level, the price may bounce off it and continue the up...
10
Japanese Candlesticks Analysis 30.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 30.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
30.01.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, the pair has formed a Hammer reversal pattern. The instrument is now going by the signal in an ascending wave. The goal of the growth might be 1955.00. Upon testing the resistance level, the pair might get a chance for testing it and breakin...
10
Japanese Candlesticks Analysis 25.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
25.01.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the resistance level, gold has formed a Hanging Man reversal pattern. The pair is now going by the signal in a descending wave. The goal of the correction might be 1915.00. Upon testing the support level, the pair will get the chance for bouncing off it and co...
10
Japanese Candlesticks Analysis 20.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
20.01.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the resistance level, gold has formed a Shooting Star reversal pattern. The pair is currently going by the pattern in a descending wave. The goal of the correction might be 1915.00. Upon testing the support level, the pair may bounce off it and continue the up...
11
Japanese Candlesticks Analysis 17.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 17.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
17.01.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the resistance level, Gold has formed an Engulfing reversal pattern. The instrument is now going by the signal in a descending wave. The goal of the correction might be 1895.50. Upon testing the support level the pair might bounce off it and continue the uptre...
9
Japanese Candlesticks Analysis 12.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 12.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
12.01.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, Gold has formed a Hammer reversal pattern. Now it is going by the signal in an ascending wave. The goal of the growth is still 1900.00. Upon testing the resistance level, the pair will get a chance for breaking through it and continuing the ...
8
Japanese Candlesticks Analysis 09.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 09.01.2023 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
09.01.2023XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, Gold has formed a Hammer reversal pattern. For now, the pair is going by the signal in an ascending wave. The goal of the growth might be 1900.00. After testing the resistance level, the pair might break through it and continue the uptrend. ...
6
Japanese Candlesticks Analysis 28.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 28.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
28.12.2022XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, gold has formed a Harami reversal pattern. Currently, the pair can go by the pattern in an ascending wave. The goal of the growth might be the resistance level of 1830.50. After the test of the resistance level, the pair can break through it...
6
Japanese Candlesticks Analysis 23.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 23.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
23.12.2022XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, gold has formed a Harami reversal pattern. Currently, the pair is going by the pattern in an ascending wave. The goal of the growth might be 1815.00. Upon testing the resistance level, the pair will get the chance to break through it and con...
5
Japanese Candlesticks Analysis 08.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 08.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
08.12.2022XAUUSD, “Gold vs US Dollar”On H4, at the support level, gold has formed a Harami reversal pattern. Currently, the pair is going by the signal in an ascending wave. The goal of the growth may be 1810.00. Upon testing the resistance level, the pair will get the chance for breaking through it...
8
Japanese Candlesticks Analysis 05.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
Japanese Candlesticks Analysis 05.12.2022 (XAUUSD, NZDUSD, GBPUSD)
05.12.2022XAUUSD, “Gold vs US Dollar”At the support level, gold has formed a Hammer reversal pattern. Currently, the pair is going by the signal in an ascending wave. The goal of growth might be 1835.50. Upon testing the resistance level, the pair might break through it and continue the uptrend. How...
9
hiển thị thêm

Là thông tin hữu ích cho bạn?

Thể loại

Phân tích Forex
Phân tích kỹ thuật Forex
Phân tích cơ bản
Tổng quan về thị trường Forex
Dự báo Forex hàng ngày
Dự báo Forex hàng tuần
Dự báo Forex hàng tháng
Ý tưởng giao dịch Forex
Phân tích thị trường chứng khoán
Phân tích Fractal
Phân tích sóng Forex
Phân tích xu hướng Forex
Phân tích Ichimoku
Phân tích Fibonacci
Phân tích nến
Dòng toán Murrey Forex