آمار تورم ماه نوامبر در جمهوری چک ضعیف تر از حد انتظار بود. آیا احتمال رشد EURCZK وجود دارد؟ رشد این جفت ارز به معنای ضعف کرونای چک در برابر یورو است. تورم سالیانه در نوامبر 2019 در جمهوری چک با 0.3% افزایش به 3.1% رسید درحالیکه برای اکتبر 2019 رقم 2.7% به ثبت رسیده است. این بیشترین میزان افزایش تو...
4