Προειδοποίηση κινδύνου: Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Στατιστικά, μόνο 11-25% των εμπόρων κερδίζουν κέρδη κατά τη διαπραγμάτευση Forex και CFDs. Το υπόλοιπο 74-89% των πελατών χάνουν την επένδυσή τους. Επενδύστε σε κεφάλαια που είναι πρόθυμα να εκθέσουν τέτοιους κινδύνους.

Οικονομικό Ημερολόγιο Forex


Η δημοσίευση ειδήσεων, σημαντικών γεγονότων στα οικονομικά και ακόμη και οι ομιλίες των υπαλλήλων μπορεί να οδηγήσει σε ταχείες αλλαγές στην αγορά. Το Οικονομικό Ημερολόγιο Forex της ηλεκτρονικής πύλης TopBrokers.com θα σας επιτρέψει να γνωρίζετε όλες τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον πιο βολικό και μάλιστα τον καλύτερο οδηγό για εσάς. Παρουσιάζει την προσοχή σας στο ευρύτερο δυνατό φάσμα σημαντικών δεικτών.


Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες για εσάς;

Είμαστε βέβαιοι ότι το Οικονομικό ημερολόγιο Forex θα αποτελέσει μια εξαιρετική λύση για την οικονομική ανάλυση των γεγονότων και θα αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία στην αγορά Forex. Σήμερα, αυτή η online υπηρεσία παίρνει μια άξια θέση στο οπλοστάσιο τόσο των αρχάριων όσο και των έμπειρων εμπόρων. Χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο Forex, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε την πιο αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγών. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το ημερολόγιο όσο το δυνατόν πιο ενημερωτικό, οπότε δίπλα σε κάθε δείκτη παρέχεται περιγραφή.

Βολική και σχετική υπηρεσία της πύλης

Το οικονομικό Ημερολόγιο Forex είναι ελεύθερα διαθέσιμο και ενημερώνεται τακτικά με νέα γεγονότα. Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία της πύλης TopBrokers.com διαθέτει μια έξυπνη διασύνδεση, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να την χρησιμοποιήσει.

Για μια πιο άνετη εργασία στην αγορά, μπορείτε να προσαρμόσετε ανεξάρτητα το ημερολόγιο Forex των μεγάλων οικονομικών ειδήσεων. Για παράδειγμα, έχετε την ευκαιρία να ταξινομήσετε τους πιο αναγκαίους και σημαντικούς δείκτες ανά περιοχή, βαθμό σπουδαιότητας, ημερομηνία έκδοσης και ορισμένα άλλα κριτήρια.